Facebook
ДГ Първи Юни
Детска градина в с. Макариополско, Общ. Търговище

Бюджет

Държавна дейност 2017 г.

Местни дейности 2017 г.

Прикачени документи

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ ”Първи юни” с. Макариополско към 31.03.2024 г.
Отчет държавни дейности-31.03.2024г.
Бюджет 2024 година
Обяснителна записка за изпълнение на Бюджета към 31.12.2023г.
Обяснителна записка за изпълнение на Бюджета към 30.09.2023г.
Обяснителна записка за изпълнение на Бюджета към 30.06.2023 г.
Обяснителна записка за изпълнение на Бюджета към 31.03.2023 г.
Отчет държавна дейност, местна дейност, Проект АПСПО за 2022 г.
Обяснителна записка за изпълнение на Бюджета към 30.09.2022г.
Отчет на Бюджета към 30.06.2022 г.
Обяснителна записка за изпълнение на Бюджета към 31.03.2022г.
Бюджет - Местни дейности - 2022 г.
Бюджет -Държавни дейности - 2022 г.
Отчет държавна дейност, местна дейност, Проект АПСПО за 2021г.
Обяснителна записка за изпълнение на Бюджета към 30.09.2021 г.
Обяснителна записка за изпълнение на Бюджета към 30.06.2021 г.
Обяснителна записка за изпълнение на Бюджета към 31.03.2021 г.
Бюджет - Местни дейности - 2021 г.
Бюджет - Държавни дейности -2021 г.
Отчет държ. д-ст и местна д-ст за 2020 г.
ОТЧЕТ ПРОЕКТ АПСПО
ОТЧЕТ МЕСТ..Д-СТ КЪМ 31.03.2020Г
ОТЧЕТ ДЪРЖ.Д-СТ КЪМ 31.03.2020Г.
Отчет държ. д-ст и мест.д-ст за 2019 г.
Държавна дейност - 2020 г.
Местна дейност - 2020 г.
Местни дейности 2019г
Местни дейности-2019г.
Държавна дейност-2019г.
Държавна дейност 2019 г