Facebook
ДГ Първи Юни
Детска градина в с. Макариополско, Общ. Търговище

Бюджет

Държавна дейност 2017 г.

Местни дейности 2017 г.